Objavljeno Apr 1, 2019

LION LOGISTICS DOO

UNAPRIJEDITE SVOJE POSLOVANJE

Lion Logistics putem svojih stručnih službi pruža konsalting usluge u cilju unaprjeđenja poslovanja komitenata kroz:
● pružanje stručne i operativne pomoći u svim spoljnotrgovinskim poslovima u domenu međunarodne špedicije,
● provođenje svih carinskih procedura uz primjenu Zakona o carinskoj politici BiH, CEFTA sporazuma i SSP sa EU,..
● primjena zakona o PDV-u u carinskom postupku,
● posredovanje za treća lica u izvoznim i uvoznim carinskim procedurama,
● devizna plaćanja za treća lica.
Zatražite ponudu
Poruka je poslana. Javit ćemo vam se ubrzo.