Objavljeno Apr 1, 2019

LION LOGISTICS DOO

USLUGE TRANSPORTA

Prema potrebama naših komitenata organizujemo transport sa konkuretnim cijenama, optimalnim transit time-om i pravovremenim informacijama.
U saradnji sa domaćim i ino partnerima Lion Logistics organizuje sve vrste transporta roba, u svim oblicima do raznih destinacija unutar BiH, Evrope i šire:
● drumski (vlastitim ili angažovanim prevoznim sredstvima),
● željeznički (u saradnji sa Željeznicama Republike Srpske, Željeznice Federacije BiH, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, Austrije itd.),
● riječni i pomorski (u saradnji sa svim riječnim i pomorskim lukama),
● avio transport (sa svih aerodroma u BiH, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori),
● organizacija transporta punih i djelimičnih tovara,
● organizacija transporta specijalnih tovara,
● organizacija transporta opasnih materijala,
● organizacija kontejnerskog transporta,
● organizacija multimodalnih transporta (kopno-more-kopno, željeznica-drum, drum-željeznica, drum-avio-drum).
Zatražite ponudu
Poruka je poslana. Javit ćemo vam se ubrzo.