Objavljeno Apr 1, 2019

LION LOGISTICS DOO

CARINSKO POSREDOVANJE
● prijem i potvrda dispozicije
● prihvat i obrada carinske dokumentacije
● tarifiranje robe po carinskoj tarifi
● izrada kalkulacija za robu
● osiguranje robe po nalogu komitenta
● prijavljivanje robe na granici, posredovanje za odobrenja graničnih inspekcijskih službi
● pribavljanje odobrenja, rješenja, uvjerenja i ostala potrebna dokumentacija od strane nadležnih organa
● ispostavljanje carinske dokumentacije za carinjenje robe kod redovnog uvoza/izvoza, privremenog uvoza /izvoza, procedura sa ekonomskim učinkom, pojednostavljenim procedurama...
● prisustvovanje carinskom pregledu robe
● stavljanje robe pod carinski nadzor - uskladištenje
● zalaganje carinske garancije
● angažovanje vlastitih sredstava za plaćanje carine i PDV-a
● preuzimanje i kontrola carinske dokumentacije nakon carinjenja
● dostavljanje dokumentacije nakon carinjenja
● ostale radnje u interesu robe- komitenta, a u nadležnosti poslovanja međunarodnog špeditera
Zatražite ponudu
Poruka je poslana. Javit ćemo vam se ubrzo.